angst naturmedicin mod angst homøopati mod angst angst behandlet med homøopati

Behandling af angst

Angst behandlet med homøopati 

Mange kommer til mig for at få hjælp til psykiske problemer og ofte noget så specifikt som sygdomsangst. Det særlige ved homøopati er at det behandler ved sygdommens udspring, så den bedring man oplever er langvarig og man er ikke afhængig af at skulle tage det homøopatiske medicin resten af livet.
 
Sådan foregår behandlingen:
Den første konsultation varer op til to timer, hvor du fortæller, hvordan du har det og hvad du oplever som mest hæmmende. Herefter spørger jeg til dit helbred og din generelle konstitution. 
Mens du venter, laver jeg en analyse, hvor jeg finder det eller de homøopatiske midler, der både opløse din specifikke angst og hjælpe dig som et helt menneske.
Opfølgende konsultation finder sted efter 4-6 uger. I de uger har midlet sat krop og sind på arbejde og man kan virkelig mærke hvad der er sket. Hvis du har haft let angst er det ofte nok med én behandling, men ved sværere angst kan der dukke ældre problemstillinger op som der kræver afdækning, og at jeg giver et nyt middel dertil. Effekten af behandlingen er meget langvarig, og det kan vare månedsvis inden man har brug for at tage midlet igen. Når det sker, tager du selv en ny dosis af det middel der hjælp dig i første omgang. Kun hvis dine symptomer er ændrede, eller der, som jeg beskrev før, er kommet en ny problemstilling frem, skal du have et nyt homøopatisk middel. I ugerne mellem første og anden konsultation kan du kontakte mig pr. telefon eller mail hvis du har spørgsmål til nogen af de reaktioner der kan komme. Jeg har flere klienter som selv styrer behandlingen på denne måde ved at gentage midlet udelukkende når de oplever at angsten kommer igen og på den måde har de en hverdag helt fri for angst. I en senere blog vil jeg fortælle om nogen af de midler jeg bruger mod angst og hvad der kendetegner det menneske der kan have gavn af det.
 
Jeg oplever de bedste resultater hos mennesker med let til middelsvær og angst. Meget svære angst kræver stor tålmodighed da behandlingen er mere langvarig.