Homøopatiske midler er lægemidler udvundet af naturen planter, mineraler, salte eller endda stoffer udvundet fra dyr.

En homøopat bruger homøopatisk medicin til at hjælpe mennesker, som ønsker en behandlingsform uden bivirkninger og skadelig kemi eller som ikke kan hjælpes med konventionel medicin.

De homøopatiske naturlægemidler stimulerer og aktiverer organismens egen selvhelbredende evne. Således har homøopatisk behandling ikke kun fokus på behandling af et symptom; men på at styrke hele mennesket. Effekten af en homøopatisk kur er meget langvarig, så det er ikke nødvendigt at komme i behandling ret tit.

En klassisk homøopat tager alle dine symptomer i betragtning – også dem der falder uden for diagnosen og spørger til ændringer dit i humør og disposition og til, hvad der eventuelt udløste sygdommen. Jeg bruger meget tid på at finde det helt rigtige lægemiddel til dig, og medicinen udvælges nøje så den passer til dit unikke symptombillede.

Klassisk homøopati er kendetegnet af brugen af små doser medicin som er nøje udvalgte til den enkelte. Efter konsultationen får du ordineret et homøopatisk middel som du i starten skal tage dagligt og så snart der er virkning kan trappe ned og tage kun ved behov. Effekten af det homøopatiske middel kan mærkes efter nogle dage eller et par uger alt efter hvor dyb en sygdom der behandles.

Homøopatiens historie

Kendskab til det homøopatiske princip – lighedsprincippet – inden for lægebehandling kan spores helt tilbage til Hippocrates. Han opdagede, at plantestoffer i bitte små doser kunne helbrede samme symptomer som de i store doser ville have fremkaldt.

Først langt senere, omkring 1790, blev den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann opmærksom på dette princip, da han i sit arbejde opdagede, at et plantestof der brugtes mod malaria ville fremkalde malarialignende symptomer, hvis man gav det til en rask person i små mængder. 

Hahnemanns forskning var først og fremmest drevet af et ønske om at gøre sine patienter raske uden samtidig at skade dem. Datidens konventionelle medicin havde ofte forfærdelige bivirkninger, og Hahnemann var overbevist om at der måtte kunne findes et system, som kunne helbrede sygdomme uden samtidig at gøre skade.

Han var af den overbevisning, at mennesket, dyrene og naturen har en iboende dynamik  der sørger for at opretholde intern balance. Han mente derfor, at der måtte være en metode for, hvordan man kunne genoprette en ubalance hvis den opstod – ligesom man ser det i naturen måtte det også findes i den menneskelige organisme; et overordnet system som kunne påvirkes til at igangsætte de inaktive helende kræfter. 

Samuel Hahnemann brugte hele sit voksne liv på at forske i en metode til at bruge lægemidler så de kunne igangsætte en helbredelse, uden bivirkninger. 

Under sin forskning eksperimenterede han med medicinske planter – ikke på syge mennesker men på raske! Han var nemlig interesseret i hvad hvert enkelt plantemiddel kunne forårsage i den raske menneskelige organisme for at opnå viden om, hvad lægemidlet modsat ville kunne afhjælpe hos den syge. Han kaldte denne proces for en "prøvning". Til sin store overraskelse opdagede han, at hvert enkelt af lægemidlerne hos de raske ”prøvere” producerede symptomer som var lig de symptomer de var kendt for at kunne helbrede hos den syge!

I de kommende 50 år forsatte Hahnemann og hans kolleger med at ”prøve” forskellige lægemidler. Alle de symptomer der fremkom blev nøje og detaljeret noteret ned, fra fysiske symptomer og ændringer i ”prøverens” psykiske og mentale tilstand til forandringer i det generelle velbefindende.

I 1810 udgav han sin bog ”Organon der Heilkunst”, som forklarer fremgangsmåde og principper i hvad Hahnemann kaldte ”Den sande helbredelses kunst”. Klassiske homøopater følger den dag i dag disse principper. 

Ordet ”homøopati” er sammensat af de græske ord homeios, som betyder lignende, og patos som betyder lidelse eller sygdom.

Hahnemann formulerede det overordnede princip for behandling af sygdomme i sætningen ”Similia similibus curentur” (lignende helbredes med lignende).

Vil du gerne i behandling hos en professionel og erfaren homøopat? Så klik her og tag kontakt.